Opis modułu Sokrates*Dziekanat:

Moduł Sokrates*Dziekanat składa się z dwóch składowych:

Szeroki zakres realizowanych funkcji

Sokrates*Dziekanat oferuje bardzo szeroki zakres realizowanych funkcji, takich jak: prowadzenie kartoteki studentów, zarządzanie grupami studenckimi, wydawanie zaświadczeń, rozliczanie studentów z sesji egzaminacyjnych i praktyk, kontrolę odpłatności za studia, przyznawanie różnych form pomocy socjalnej, zarządzanie planami studiów, obciążanie dydaktyką jednostek organizacyjnych, pełne wspomaganie procesu rekrutacji na studia oraz wiele innych. Użytkownicy programu mają do dyspozycji 190 różnych formularzy ekranowych służących do wykonywania szeregu operacji i sporządzania wydruków list, zaświadczeń, protokołów i raportów. Ponadto, do dokumentów sporządzanych za pomocą programów MS Word i MS Excel można bardzo prosto wstawiać dane odczytane z bazy danych dziekanatu, co znakomicie skraca czas wykonywania niestandardowych dokumentów i opracowań. W liczącej 300 stron instrukcji obsługi znajduje się dokładny opis korzystania z modułu.

Duża liczba użytkowników

System Sokrates*Dziekanat składa się z kilku różnych modułów, z których mogą korzystać nie tylko pracownicy administracyjni dziekanatu, ale również kierownictwo wydziału, nauczyciele akademiccy, studenci, a nawet osoby spoza uczelni, co w dużym stopniu odciąża dziekanat od bezpośredniej obsługi setek osób. Pracownicy dziekanatu mają do dyspozycji specjalizowane aplikacje, które wspomagają prace administracyjne dziekanatu. Kierownik dziekanatu może określać szczegółowo kompetencje i uprawnienia każdego z użytkowników.

Walory techniczne systemu

Sokrates*Dziekanat pracuje w architekturze klient-serwer, wykorzystując oprogramowanie firmy i najbardziej zaawansowany technologicznie system zarządzania bazami danych na świecie - Oracle8i, Oracle9i, Oracle10g. Gwarantuje to niezawodność systemu, bezpieczeństwo danych, ochronę danych przed niepowołanym dostępem i dużą efektywność działania. Zastosowanie światowych standardów w dziedzinie przetwarzania danych pozwala na integrację systemu Sokrates*Dziekanat z innymi modułami systemu informatycznego uczelni oraz na jego rozbudowę o nowe elementy w miarę rosnących potrzeb. Na serwerze, na którym instalowana jest baza danych, może pracować praktycznie dowolny system operacyjny. Na stacjach roboczych PC użytkowników instaluje się aplikacje okienkowe pracujące w środowisku Windows 95/98/NT/2000/XP. Oprócz programów przeznaczonych do wspomagania różnych funkcji dziekanatu, system oferuje integrację z aplikacjami biurowymi pakietu MS Office. Modularna struktura systemu pozwala na zainstalowanie różnych jego modułów w zależności od potrzeb i możliwości wydziału.

Sokrates*Dziekanat w Politechnice Poznańskiej

System Sokrates*Dziekanat został zaprojektowany i zbudowany przez zespół informatyków z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Wdrożenie systemu w pierwszym Dziekanacie PP miało miejsce w połowie 1995 roku. Od tego czasu Sokrates*Dziekanat jest systematycznie rozwijany i rozbudowywany o nowe funkcje i moduły zgodnie z sugestiami pracowników PP oraz innych uczelni. Na wystawie POLMAN'96, system Dziekanat 96 (poprzednia nazwa i starsza wersja systemu Sokrates*Dziekanat) otrzymał pierwszą nagrodę przewodniczącego KBN w kategorii za najlepszy produkt sieciowy.


Strona domowa