Opis systemu Sokrates:

Sokrates to zaawansowany technologicznie system informatyczny obsługujący dydaktykę na wyższej uczelni. Z różnych programów wchodzących w skład systemu mogą korzystać pracownicy rektoratu, pracownicy dziekanatu, pracownicy różnego rodzaju studium (np. studium języków obcych) oraz nauczyciele akademiccy i studenci.

System zapewnia pełną automatyzację procesu rekrutacji, ewidencjonowania studentów, rozliczania sesji egzaminacyjnych oraz pełną kontrolę nad danymi na poziomie rektoratu. Zastosowane w systemie nowoczesne technologie zapewniają niezawodność pracy, bezpieczeństwo danych, dużą efektywność działania i możliwość rozbudowy systemu.

W skład systemu wchodzą podsystemy Sokrates*Dziekanat (następca systemu Dziekanat96), Sokrates*Rektorat i Sokrates*Studium

Budowa kompleksowego systemu informatycznego do zarządzania wyższą uczelnią jest przedsięwzięciem bardzo złożonym, czasochłonnym i kosztownym. Wynika to głównie z bardzo szerokiego zakresu funkcjonalnego systemu, problemów związanych z reorganizacją uczelni, rozproszenia geograficznego jednostek organizacyjnych i setek lub tysięcy potencjalnych użytkowników.

Kompleksowy system informatyczny wyższej uczelni powinien obejmować co najmniej następujące obszary działalności uczelni: kształcenie studentów, badania naukowe, współpracę z zagranicą, działalność poligraficzną, obsługę bibliotek, finanse, księgowość, zarządzanie majątkiem, kadry, płace, zaopatrzenie oraz zarządzanie na poziomie kierownictwa uczelni. Prawie każdą sferę działalności cechuje rozproszenie geograficzne, np. jednostki dydaktyczno-naukowe mogą być zlokalizowane w wielu budynkach, w różnych częściach miasta. Zatem, integracja informacyjna użytkowników systemu wymaga kompleksowego rozwiązania w postaci rozproszonego, zintegrowanego systemu informatycznego.

W Politechnice Poznańskiej (PP) trwa od roku 1995 budowa takiego systemu. Spójna wizja całości przedsięwzięcia gwarantuje, że budowane etapowo elementy składowe systemu będą ze sobą w pełni zintegrowane. Najważniejsze moduły zintegrowanego systemu informatycznego Uczelni przedstawiono na rysunku poniżej: 

Najważniejsze moduły systemu informatycznego uczelni
Różnorodność sprzętu komputerowego dostępnego w tak dużej organizacji jak wyższa uczelnia wymusza budowę kompleksowego systemu informatycznego z wykorzystaniem heterogenicznego zbioru systemów operacyjnych. Aktualnie wykorzystywane przez system informatyczny PP systemy operacyjne to: SUN Sparc Solaris 2.5, SUN Solaris 2.5 for x86, SCO Unix, Windows 95 PL. Potrzeba integracji wszystkich modułów kompleksowego systemu informatycznego wymusza jednak zastosowanie homogenicznego zbioru systemów baz danych. Jako platformę integracyjną na poziomie baz danych wybrano system zarządzania bazą danych RDBMS Oracle7 (wersja 7.2). Analiza, projektowanie i implementacja systemu jest realizowana z wykorzystaniem narzędzi projektowych i rozwojowych Oracle. Budowa głównych modułów kompleksowego systemu w oparciu o jeden rodzaj systemu zarządzania bazą danych nie wyklucza oczywiście możliwości stosowania innych produktów do utrzymywania lokalnych baz danych w różnych jednostkach organizacyjnych, które jednak mają małe znaczenie z punktu widzenia integracji całego systemu.

Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, zatrudniający prawie 90 osób, dysponuje 20-osobowym zespołem projektantów i programistów z Zakładu Systemów Informatycznych, gotowych do wdrożenia systemu Sokrates również na Państwa Uczelni. Oferujemy usługi polegające m.in. na opracowaniu strategii informatyzacji Uczelni (lub Wydziału), instalację systemu Sokrates, przeniesienie danych o studentach z innych systemów, integrację systemu Sokrates z innymi systemami i programami, szkolenia użytkowników, szkolenia dla administratorów systemu Oracle, konsultacje na telefon oraz modyfikacje wybranych aplikacji i dorobienie nowych aplikacji według Państwa wymagań


Strona domowa