Wykaz uczelni, które używają system Sokrates

(Lista nie obejmuje uczelni, które zastrzegły sobie anonimowość)


AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA im. Shillera
w Łodzi


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Jana Amosa Komeńskiego
w Lesznie


POLITECHNIKA RADOMSKA, Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia
w Radomiu


PRYMASOWSKIE WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
w Gnieźnie


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. J. Dąbrowskiego
w Warszawie


WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu


WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. B. Jańskiego
w Chełmie


WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. B. Jańskiego
w Łomży


WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. B. Jańskiego
w Warszawie

Strona domowa