SOKRATES
Sokrates to zaawansowany technologicznie i
efektywny system informatyczny obsługuj±cy
dydaktykę na wyższej uczelni.

Współpracuje z popularnym
pakietem biurowym MS Office.

Zapewnia pełn± automatyzację procesu
rekrutacji, ewidencjonowania studentów,
rozliczania sesji egzaminacyjnych.
 

Z systemu mog± korzystać
pracownicy rektoratu, dziekanatu,
studium, nauczyciele akademiccy
oraz studenci.

Sokrates jest systemem przetestowanym w praktyce, gdyż od 1995 roku jest z powodzeniem używany na Politechnice Poznańskiej.

Sokrates jest systemem uniwersalnym i konfigurowalnym, gdyż pracuje na wielu różnych uczelniach od Seminarium Duchownego poprzez Politechnikę, Akademię i Uniwersytet do Szkoły Oficerskiej.

 
Zapraszamy do zapoznania się z dokładniejszym opisem systemu.Informacje o systemie Sokrates