Aktualizacja systemu Sokrates

Obecnie dostępne są aktualizacje następujących modułów:

Sokrates*Dziekanat

Przed przystąpieniem do samodzielnej aktualizacji systemu przeczytaj instrukcję


Strona domowa